Alcoy 965 54 58 75 | Elche 966 67 14 28 info@mentalclinic.es

Una societat que es pree de ser inclusiva, de ser acollidora, d’atendre tota aquella persona per molt diversa i diferent que siga, no pot deixar de prestar atenció a l’alumnat que, per la seua pròpia naturalesa o com a conseqüència del seu esforç personal, és posseïdor d’altes capacitats o talents específics.

És per això que les polítiques educatives, dins del que suposa l’atenció a tot l’alumnat, han de posar també el focus en les i els alumnes que per les seues capacitats i peculiaritats són diferents als seus iguals. El Comité Econòmic i Social Europeu (CESE), en sessió plenària del 16 de gener de 2013, va aprovar un dictamen d’iniciativa sobre el tema següent: alliberar el potencial dels xiquets i els joves amb gran capacitat intel·lectual dins de la Unió Europea.