Alcoy 965 54 58 75 | Elche 966 67 14 28 info@mentalclinic.es

Una guía per a les famílies

El trastorn de l’espectre autista (TEA) és una condició que afecta no solament a la xiqueta o al xiquet que té aquest diagnòstic, sinó tot el seu entorn. És normal que la família es plantege molts interrogants i dubtes que condueixen a una necessitat de coneixement, a una inquietud per saber molt bé què li passa al vostre fill o filla i quina és la millor ajuda que podeu proporcionarli perquè aprenga i progresse. Segurament us sorgiran també una diversitat de sentiments que probablement us desborden.

S’obri un camí de reptes i de dificultats, però en el qual també hi haurà avanç, superació, aprenentatge i satisfacció per allò aconseguit. És important saber que no esteu sols en aquest recorregut. En els últims anys s’ha investigat sobre el TEA com mai s’havia fet, i la bona noticia és que els èxits en la detecció primerenca i en la intervenció són realment destacables.

Aquesta guia està escrita per a vosaltres, les famílies dels xiquets amb TEA, amb la intenció de sintetitzar informació rellevant i útil, i de manera accessible. És una guia essencial, que intenta recollir amb senzillesa i claredat la ingent quantitat d’informació disponible sobre aquest trastorn, que pretén oferir una panorámica general de les principals dificultats que el solen acompanyar i algunes estratègies per a afrontarles.

A més, inclou informació contrastada, fonamentada en l’evidència científica i en el que sabem que funciona, amb la finalitat que lespersones amb TEA aprenguen i desenvolupen el seu màxim potencial.