Alcoy 965 54 58 75 | Elche 966 67 14 28 info@mentalclinic.es

L’alumnat amb TEA, amb la seua particular manera de percebre i sentir el món, el seu peculiar estil per a processar la informació, el seu fascinant perfil sensorial i cognitiu; ens enfronta, com a professionals de l’educació, a uns reptes apassionants, al mateix temps que necessaris.

D’una banda, a donar una resposta tècnica que responga a les seues singulars característiques i necessitats, amb les estratègies d’intervenció que han evidenciat ser més efectives. I d’una altra, a qüestionar els models més clàssics d’aprenentatge en les aules, reptant-nos a tots els docents a trobar, dins d’una atmosfera d’escola inclusiva i oberta als contextos naturals, unes pràctiques educatives que responguen al seu estil d’aprenentatge.

L’objectiu fonamental d’aquesta guía és millorar l’atenció educativa a l’alumnat amb TEA, i millorar el sistema educatiu mitjançant la implementació d’infraestructures (espais, materials, mitjans d’accés, etc.), la formació dels professionals (orientadors, docents especialistes, docents de tutoria, educadors, treballadors socials, etc.), i la coordinació (d’equips de professionals, públics i privats que treballen en àmbits i institucions distints: educació, sanitat, benestar social, associacions, etc.).