Alcoy 965 54 58 75 | Elche 966 67 14 28 info@mentalclinic.es

Aquesta guia pretén difondre entre el professorat i les famílies, així com entre els orientadors i les orientadores, unes indicacions bàsiques i criteris d’intervenció sobre les possibles necessitats específiques de suport educatiu de l’alumnat que presenta trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH).