Alcoy 965 54 58 75 | Elche 966 67 14 28 info@mentalclinic.es

 

L’objectiu de la guia és tractar des de la pràctica educativa com atendre de manera més ajustada a l’alumnat amb TDAH amb un plantejament inclusiu en el sistema educatiu, dotar d’eines al professorat, l’alumnat i les famílies perquè puguen afrontar les dificultats que es plantegen en aquest període de formació i orientar-los per a la seua adequada transició al món laboral.